Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
פנייה לייעוץ אישי  האם ניתן להכשיר חריגות בניה בבית המשותף? (מדריך משפטי)

  חריגת בניה מהווה כינוי "עדין" לפעולה שהינה במהותה בלתי חוקית ומהווה למעשה עבירה על החוק בישראל. רוב ה"חורגים" מודעים לכך ובכל זאת, כחלק מתרבות "הסמוך" הישראלית הידועה, בוחרים לבצע את החריגות.

  ואם כן ובהנחה שאכן ביצעתם חריגות בניה שהובאו לידיעת הרשות המקומית הרלוונטית (או לידיעת השכנים בבניין) חשוב לדעת שהחוק עדיין מאפשר בתנאים מסוימים להכשיר בדיעבד חריגות בניה בבית המשותף, הגם שייתכן שהכשר זה ילווה בהטלת קנסות.

  תוכן עניינים

  מהי חריגת בניה?

  כל הליך של עבודת בניה מתחיל בהגשת תכניות בניין שהוגשו על ידי בעל המקצוע המתאים לרשות המקומית הרלוונטית וקבלת היתר בניה. כל תוספת או שינוי שאינם בהתאם לאותו היתר בניה מהווה למעשה חריגת בניה (כמובן שהיקף החריגה משתנה ממקרה למקרה).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חריגת בניה – עבירה פלילית ומנהלית

   בהתאם להגדרת החוק, כל חריגת בניה מהווה עבירה פלילית ומנהלית בגינה יכול שיוצא צו הריסה לאותה חריגה, או שיוטלו קנסות גבוהים או אף שניהם ולכן, כדאי להימנע ולקבל היתר מראש ואם לא, להגיש בקשה מבוססת ומסודרת לקבלת ההיתר בדיעבד.

   אם כבר חרגנו – הכשרת חריגות הבניה בדיעבד

   אמנם עצם הכשרה בדיעבד של עבירה תמוה מיסודו, אך המחוקק השכיל להבין זה מכבר כי בישראל (ולא רק), חריגות בניה תהיינה בכל מקרה וישראלים ימשיכו לבנות ללא היתר בייחוד, כאשר רוב החריגות כלל אינן מתגלות ולכן, העדיף לאפשר להפוך את החריגה לחוקית, כיצד?

   1. הגשת בקשה להיתר בניה בדיעבד – החורג יגיש לוועדה המקומית של הרשות המקומית הרלוונטית בקשה להיתר בניה בדיעבד, המבוססת על תכניות בניה חדשות, בה יבקש למעשה לתת תוקף חוקי לחריגה שביצע.
   2. צירוף מסמכים – על החורג לצרף מסמכים שיבססו את בקשתו ויראו כי ניתן להוסיף את חריגת הבניה להיתר הקיים, כי החריגה יכולה לעמוד בתנאי החוק (כמו חומרים שעומדים בתו תקן או מפתח הדרוש בכניסה מסוימת וכיו"ב) ולפיכך אין כל מניעה לאשרה.
   3. הסכמת הדיירים בבית המשותף – רצוי לקבל את הסכמת רוב הדיירים ולצרפה לבקשה. יצוין, כי ניתן להגיש את הבקשה גם ללא הסכמת רוב הדיירים, אך אז הדיון בבקשה יועבר לבית המשפט שיבדוק האם התנגדות יתר השכנים הינה עניינית ומוצדקת אם לאו.
   4. החלטת הוועדה המקומית – באם תכניות הבניה שהוגשו עומדות בדרישות החוק וניתן להוסיף את חריגה הבניה ובמידה וניתנה הסכמת הדיירים, על פי רוב תאשר הוועדה את חריגת הבניה ובדרך כלל, תוך הטלת קנס לא מבוטל (יכול להגיע עד עשרות אלפי שקלים).

   חריגות בניה בבית המשותף – "סדין אדום"

   ככלל – ככל שיש יותר דיירים באותו בית משותף, הליך קבלת הכשר בדיעבד לחריגת בניה, יהא מורכב ויקר יותר שכן, תמיד יהיה את השכן ה"מתחשב" אשר ידאג ליידע את הרשות על החריגה או שיתנגד למתן ההיתר בדיעבד אם מטעמים עניינים ואם מטעמים אישיים שאינם רלוונטיים.

   לכן, לאדם המבקש לשנות את תוואי התכניות הקיימות, רצוי לפנות תחילה לשכניו ולקבל הסכמתם, מה שסביר להניח שיביא לאישור החריגה גם בדיעבד ולחיסכון בעלויות כבר מלכתחילה ואף, ככל הנראה, אף לשמירה על יחסי שכנות מכבדים והוגנים (ככל שניתן).

   חריגות בניה אינן תמיד מתגלות ולעיתים מתגלות רק לאחר זמן רב, אך כאשר מתגלות, קבלת היתר בדיעבד מסורבלת וכרוכה בהוצאות לא מבוטלות ולכן, ככל שלא ניתן היתר בניה מאש, לפחות רצוי ש"תצטייד" בעורך דין מומחה שיוכל להבטיח בוודאות גבוהה את קבלת ההיתר בדיעבד.

   *אנחנו עושים מאמץ לדייק ועדיין יובהר כי כל המופיע באתר L.Nadlan אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו חוות דעת או המלצה. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2316781 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף