Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מנחה עורך דין מקרקעין צדדים השותפים לפירוק שיתוף במקרקעין?

  במאמר זה נסקור כיצד מנחה עורך דין מקרקעין צדדים השותפים לפירוק שיתוף מקרקעין. לשם כך נסביר מהם מקרקעין משותפים, מהו פירוק שיתוף ושאלות נוספות.

  כיצד מנחה עורך דין מקרקעין צדדים השותפים לפירוק שיתוף במקרקעין

  בנוסף, נעמוד על החשיבות של ליווי משפטי צמוד של עורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין בישראל בתחום זה, לצדדים המעורבים בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין.

  תוכן עניינים

  "פירוק שיתוף במקרקעין" – מהו?

  פירוק שיתוף במקרקעין, הינו בעצם פירוק של שותפות במקרקעין משותפים, דהיינו: מקרקעין השייכים לכמה בעלים שונים, השותפים באותו מקרקעין.

  הנושא של פירוק שיתוף במקרקעין מוסדר בפרק ח' סימנים ב'-ג' לחוק המקרקעין (סע' 37-48). סע' 37 לחוק, קובע את מה שהוגדר בפסיקת בתי המשפט כעיקרון העל בנוגע לפירוק שיתוף במקרקעין, לפיו: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף".

  עם זאת, יש לכלל זה חריג מהותי, אם מדובר בשימוש לרעה בזכות הבעלות, דהיינו: אם שותף מבקש את פירוק השותפות בחוסר תום-לב, כגון על-מנת להציק ולהקניט את שותפו (ישנו גם חריג טכני, בדמות תניה בהסכם השיתוף השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק שיתוף).

  למשל: בפסק-דין יעקובי נ' יעקובי (עא 1915/91), דחה השופט שמגר בקשה לפירוק שיתוף בין בני זוג, בטענה שהבעל ביקש את פירוק השיתוף במטרה "להציק לאשתו, להקניטה, ולהעניק לנתבע (= לעצמו) יתרון כלכלי בלתי צודק".

  לאור זאת, עורכי דין בישראל מתחום המקרקעין, מנחים שותף המעוניין בפירוק שיתוף לפנות אל בית-המשפט עם טענות ענייניות לפירוק השיתוף, ולהמציא ראיות שפירוק השיתוף מתבקש בתום לב.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם הדרכים לביצוע פירוק השיתוף?

   חוק המקרקעין קובע שלוש דרכים ליצוע פירוק השיתוף, ונמנה אותן לפי סדר עדיפותן:

   1. חלוקה בעין – אם ניתן לבצע את פירוק השיתוף על-ידי חלוקת המקרקעין בעין בין השותפים, הרי שעל בית-המשפט לפעול בדרך זו. זאת, גם אם החלוקה בעין אפשרית רק אם ישולמו תשלומי איזון משותף לשותף.
   2. רישום המקרקעין כבית משותף – אם המקרקעין המשותפים הם בית הראוי להירשם כבית משותף, בית המשפט, לאחר שקיבל חוות דעת של המפקח, יצווה על פירוק השיתוף בדרך של רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים והקצבת דירות לשותפים לפי חלקיהם.
   3. מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון – אם לא ניתן לפעול בשתי הדרכים הקודמות, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון בין השותפים.

   עורכי דין בישראל מתחום המקרקעין, מנחים את השותף המעוניין בפירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין להכין תשריט לחלוקת המקרקעין לפי חוק התכנון והבנייה.

   מדוע חשוב לצדדים המעורבים בפירוק שיתוף במקרקעין להיעזר בעורך דין מקרקעין (או משרד עורכי דין בישראל מתחום המקרקעין)?

   כאמור, לא תמיד בקשה לפירוק שיתוף מתקבלת בבית המשפט, בייחוד אם יש תניה בחוזה השוללת זאת. כמו כן, ראינו שלפירוק שיתוף השלכות מרחיקות לכת על המקרקעין.

   לכן מומלץ מאוד לכל הצדדים הנוגעים לתביעת פירוש שיתוף, לקבל ליווי משפטי צמוד של עורך דין מקרקעין מנוסה ומקצועי.

   ניתן לפנות לשם כך גם למשרד עורכי דין בישראל בתחום המקרקעין. חשוב לפנות לעורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין מתחום המקרקעין, מהשורה הראשונה בתחום.

   אינדיקציות אובייקטיביות לכך שמדובר בעורך דין מקרקעין איכותי, או משרד עורכי דין כזה, הן הותק והניסיון וקהל הלקוחות של אותו עורך דין או המשרד, וכן גודלו של המשרד. כמובן שמומלץ גם להתייעץ עם אנשים שמבינים בעניין לגבי אותו משרד עורכי דין בישראל, וכן לחפש עליו מידע באינטרנט, על-מנת לקבל עליו גם חוות דעת סובייקטיביות.

   סיכום

   על אף שחוק המקרקעין קובע שכל שותף במקרקעין משותפים רשאי לבקש פירוק שיתוף, חוק המקרקעין והפסיקה קובעים לכלל זה גם חריגים. כמו כן, פירוק שיתוף משפיע על אופי המקרקעין וכלל השותפים.

   לכן מומלץ לכל הצדדים הנוגעים לפירוק השיתוף לשכור את שירותיו המשפטיים של עורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין בישראל מתחום זה, מנוסה ומקצועי, מהשורה הראשונה.

   *אנחנו עושים מאמץ לדייק ועדיין יובהר כי כל המופיע באתר L.Nadlan אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו חוות דעת או המלצה. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2316781 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף