Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
פנייה לייעוץ אישי  מה פריסת מס שבח? (מדריך משפטי)

  כמו על כל רווח עליו יש לשלם מס הכנסה (בשיעורים כאלה ואחרים), גם על רווחים מהשבחת נכס שהיה בבעלותנו, נשלם למדינה מס הקרוי מס שבח וכפי שאף בתשלום של מס הכנסה ישנן הקלות או הפחתות כאלה ואחרות, כך גם למי שזכאי לכך – קיימת האופציה להפחית את גובה מס השבח.

  המחוקק העניק אופציה של פריסת מס שבח לארבע השנים אשר קדמו ליום מכירת הנכס, המהווה מעין תכנון מס על מנת לשלם פחות מס על הרווח שנצבר ואם כן – מהי בדיוק בקשה לפריסת מס שבח ? מי זכאי לה ? למי כדאי לבקש אותה? כיצד יש להגיש את הבקשה?

  תוכן עניינים

  מס שבח – כי אי אפשר בלי

  בישראל חלה חובת תשלום מס שבח בשיעור של 25% על הרווח שנותר בידי בעל הנכס, מיום שרכש את הנכס ועד ליום בו מוכר אותו, בניכוי כל אותן ההוצאות הנלוות (כמו הוצאות משפטיות, תיווך, אגרות וכיו"ב), שישולם בתוך 60 ימים ממועד הדיווח על עסקת המכירה לרשויות המס.

  יצוין, כי קיימות עסקאות ספציפיות בהן לא יחול מס שבח כלל שכן אינה מהוות כלל "אירועי מס" – כמו העברת נכס מבן זוג אחד לשני אגב גירושין, או נכס המועבר ממוריש ליורשו במסגרת צו ירושה או צו קיום צוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהי פריסת מס שבח?

   בהתקיים תנאי זכאות מסוימים, אפשר המחוקק למוכר לפרוס את מס השבח שעליו לשלם במועד המכירה על פני ארבע השנים (או פחות) שקדמו למכירה, כך שרווחי השבח יתאזנו עם מאזן ההכנסות וההוצאות של המוכר בשנים אלו ושיעור מס השבח יפחת.לדוגמא : אדם שהכנסותיו השנתיות נמוכות והוא מצוי במדרגות מס נמוכות מלכתחילה ולפיכך משלם מס נמוך, הרי ששיעור מס השבח שישלם שנפרס על פני 4 שנים (או פחות) , בהכרח יהיה נמוך יותר מ – 25% והפריסה תקטין את האחוזים באופן משמעותי.

   למי כדאי לפרוס את מס השבח?

   1. מי שמעל גיל 60 – מלכתחילה מצוי במדרגות מס נמוכות.
   2. מי שמתחת לגיל 60 – ועומדות לו נקודות זיכוי ספציפיות (כמו מקום מגורים), או שזכאי להחזרי מס בשיעורים גבוהים.
   3. תושבי חוץ (לפי פקודת מס הכנסה).
   4. במכירת דירת ירושה לצד ג' (היורש לא משלם הרי מס שבח בעת העברת הדירה על שמו כאמור, אך בעת מכירתה לצד שלידי, יתכן כי תעמוד לו האופציה לפרוס את מס השבח ולהקטין את התשלום)
   5. ציבורים חלשים – כמו אוכלוסיית הנכים.

   כיצד מגישים את הבקשה לפריסת מס שבח?

   מתי מגישים

   במסגרת הדיווח על עסקת המכר לרשויות המס, עד 30 ימים מיום ביצוע העסקה.

   תנאי סף

   1. המוכר הינו תושב ישראל.
   2. המוכר הגיש דו"חות שנתיים למס הכנסה בעבור השנים בהן מבקש לפרוס את מס השבח.

   איך מגישים – טכני

   על גבי טופס 7003 בו יצוין:

   1. פרטים אישיים.
   2. פרטי הנכס.
   3. מועד רכישת הנכס.
   4. תקופת הפריסה הרצויה (מתוך ארבע השנים, ייתכן שתהיה שנה אחת שבה היו הכנסות נמוכות עוד יותר ולכן, כדאי לבקש לפרוס רק על השנה הזו).
   5. פירוט הכנסות המוכר ואסמכתאות.
   6. פירוט נקודות הזיכוי בכל שנת מס.

   פריסת מס השבח יכולה לחסוך למוכר עשרות אלפי שקלים ולכן, חשוב לבדוק את תנאי הזכאות ויותר מכך ועל מנת להעלות את סיכויי קבלת הבקשה, כדאי להגישה בליווי עורך דין העוסק בענייני מיסוי או רואה חשבון.

   *אנחנו עושים מאמץ לדייק ועדיין יובהר כי כל המופיע באתר L.Nadlan אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו חוות דעת או המלצה. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2316781 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף