Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
פנייה לייעוץ אישי  אישור אכלוס – מהן הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת טופס 4?

  אישור אכלוס – הוא טופס 4 הידוע והוא זה אשר מדיר שינה מעיני רבים עד קבלתו ומדוע בעצם?

  כיון שאישור זה הינו אחד האישורים הסופיים והחשובים בתום הבניה והוא זה אשר קובע, בעצם, האם הבניה תואמת את היתר הבניה והוא מוכן לאכלוס שאחרת – לא יינתן טופס זה(!)

  טופס 4 הוא מעין "מבחן סיום" לפרויקט כולו ואם בעל היתר הבניה ביצע כל הליך הבניה בדיוק לפי התוכניות ולפי החוק ולא סטה ולא חרג, הרי שיוכל להגיש את הבקשה, לקבל את אישור האכלוס וליהנות מפרות עמלו. אז – כיצד לעשות זאת נכון ככל שניתן?

  תוכן עניינים

  מי מגיש את הבקשה לטופס 4?

  מי שהינו בעל היתר הבניה: בבית פרטי – בעל ההיתר הינו בעל המקרקעין והוא יגיש, אך בבניין – היזם או הקבלן הינו בעל ההיתר והוא יגיש את הבקשה. האחריות על הגשת הבקשה לאישור האכלוס מטלת על כתפי בעלי המקצוע באותו הפרויקט: על מהנדס הפרויקט, על הקבלן ועל האדריכל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אילו בדיקות ואישורים נדרשים על מנת לקבל טופס 4?

   על מנת שיינתן אישור האכלוס, חייבת הוועדה המקומית לוודא כי המבנה אכן עומד בכל דרישות התקנים והחוק וכי ניתן לחברו לכל התשתיות – מים, חשמל, תקשורת וכו' ולכן תבדוק:

   1. בדיקת ואישור מהנדס – לגבי תקינות הבטון בשלד אותו מבנה.
   2. בדיקת ואישור מהנדס – שנעשו במבנה עבודות חיזוק וייצוב כקבוע בחוק וכי המבנה הינו ראוי למגורים.
   3. בדיקת ואישור מודד – תצהיר מטעם מודד מוסמך כי הבניה בפועל תואמת להיתר שניתן מלכתחילה, אליו תצורף גם מדידה סופית של המפלסים של אותו מבנה.
   4. בדיקת ואישור אדריכל – כי המבנה מתאים לתוכנית האדריכלות.
   5. בדיקת ואישור כיבוי אש – האם המבנה נבנה בהתאם לתקני כיבוי האש (לא בכל מבנה נדרש אישור כזה).
   6. בדיקה ואישור שמבנים פונו – בהליך בניה (בדרך כלל) מוקמים מבנים זמניים בשטח הבניה (משרד למנהל העבודה, תאי שירותים וכיו"ב), לכן יש לצרף אישור שאותם מבנים זמניים אכן פונו.
   7. אישור ובדיקת הקבלן –כי מערכות האינסטלציה והביוב הותקנו בהתאם לתקנים (כמו נפח צינור ביוב).
   8. בדיקה ואישור של חברת הגז – או של גופים נוספים (כמו חברת חשמל).
   9. תעודה מאת מכון התקנים – המלווה בתצהיר המהנדס שמאשר כי המרחבים המוגנים במבנה נבנו בהתאם לתקני האיטום.

   לאחר שבוצעו כל הבדיקות – למי מגישים את הבקשה לטופס 4?

   הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית בשטחה מצוי המבנה, כשאליה יצורפו כל האישורים והבדיקות הנדרשות (שפורטו לעיל) וכאשר היא חתומה על ידי מי שערך את הבקשה, בעל ההיתר, מתכנן השלד ואחראי הביקורת.

   מה קורה לאחר הגשת הבקשה – "טופס טיולים":

   לאחר קבלת הבקשה, הוועדה המקומית תשלח פקח מטעמה לבדוק אם אכן כל מה שהוצהר במסמכים, אכן מתקיים בשטח או שקיימות חריגות, סתירות ואי דיוקים (שיכולים לעכב את מתן אישור האכלוס).

   אם הפקח אישר כי הבניה אכן נעשתה לפי היתר הבניה ולפי החוק וכי הבניין ראוי לשימוש, יעביר אישור לוועדה וזו, תיתן לקבלן טופס שיהיה עליו לאשר ולהחתים בכל המחלקות הרלוונטיות ברשות המקומית טרם חיבור לתשתיות (למשל מחלקת רישוי עסקים, איכות הסביבה ועוד).

   תוך כמה זמן ניתן לקבל טופס 4?

   בהנחה שכל הבדיקות תקינות וכל האישורים ניתנו, טופס 4 יכול להתקבל בין שבוע – שבועיים עד מספר חודשים (תלוי גם באותה הרשות המקומית).

   טיפ? תגיעו מוכנים! הליך קבלת טופס 4 יכול לארוך חודשים רבים (בייחוד לאור הבדיקות הרבות שיש לערוך) ולגרום להוצאות כספיות או להפסדים כספיים רבים ולכן, ככל שבעל ההיתר יכין את המסמכים או את האישורים כבר במהלך הליך הבניה – יישא נשכר בעת הגשת הבקשה לטופס 4.

   *אנחנו עושים מאמץ לדייק ועדיין יובהר כי כל המופיע באתר L.Nadlan אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו חוות דעת או המלצה. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2316781 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף