Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
פנייה לייעוץ אישי  רכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים

  עסקה בנאמנות היא עסקה המבוצעת על ידי אדם שאינו צד לעסקה, אלא הוא מי שמתווך לצורך ביצועה, והוא מכונה "נאמן". מאמר זה יעסוק ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים (קרי, מי שטרם מלאו להם 18).

  רכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים

  תוכן עניינים

  הצורך ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים

  הצורך ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים, נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות. הסיבה לכך היא העלייה במדד יוקר המחיה, שאם תימשך – הסיכויים של מי שהיום ילדים קטינים לקנות דירה, יהיו נמוכים ביותר.

  לכן, קיימת עלייה ברכישת נכסים גם לשם השקעה, ולא רק לצורך מגורים.

  ואולם, קטינים אינם יכולים, על פי החוק, לקנות דירה או לקבל דירה במתנה. כלומר, הם אינם יכולים להוות צד לעסקאות מעין אלו. לכן, יש צורך בנאמן, שישמש כגורם מתווך לצורך ביצוע העסקה, עד שאותו קטין יהפוך לבגיר (כלומר, עד שימלאו לו 18).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול לשמש כנאמן ברכישת דירה עבור קטין וכיצד הרכישה מתבצעת?

   מכיוון שהנאמן משמש כמעין "מחליף" לקטין בביצוע העסקה, הרי שקודם כל, הנאמן חייב להיות בגיר. בדרך כלל, הנאמן הוא הורהו של הקטין, אך הוא יכול להיות גם אחיו, או עורך דין שכלל לא נמנה על בני משפחתו של הקטין.

   כמו כן, גם חברה יכולה לשמש כנאמן.

   הנאמן עורך וחותם על הסכם לצורך רכישת הדירה, עוד בטרם עריכת חוזה מכירת דירה. זאת, על מנת להבטיח שלא ייעשה בכספי השכירות בעבור אותה הדירה כל שימוש שאינו לטובת הקטין.

   יש לציין, שהמס על רכישת דירה בנאמנות (שומת מיסוי מקרקעין) משולם כבר בעת רכישת הדירה עבור הקטין, מה שפוטר את הקטין מלשלם מס על הדירה גם כאשר הוא הופך לבגיר והדירה הופכת להיות בבעלותו באופן רשמי.

   על מה חשוב להקפיד ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים?

   ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים, חשוב, קודם כל, להסתייע ביועץ השקעות נדל"ן, שעקב נסיונו, יודע באילו נכסים כדאי להשקיע באופן שיאפשר לקטין ליהנות מהנכס למשך הזמן הארוך ביותר והן, כמובן, מבחינת התשואה שהנכס יכול להפיק.

   גורם נוסף שחשוב להסתייע בשירותיו ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים, הוא עורך דין לענייני מקרקעין, שעקב נסיונו, יודע כיצד יש לערוך את ההסכם לצורך רכישת הדירה, עליו, כאמור, חותם הנאמן, וכן מוודא מהו גובה המס שיש לשלם על רכישת הדירה.

   לסיכום, עקב העלייה במדד יוקר המחיה שמתרחשת בשנים האחרונות, עולה הצורך ברכישת דירה בנאמנות עבור ילדים קטינים. הנאמן משמש כגורם מתווך לביצוע העסקה, שכן קטין אינו יכול לקנות דירה או לקבל דירה במתנה.

   לכן, על הנאמן להיות בגיר, והוא יכול להיות בן משפחתו של הקטין, עורך דין או חברה. הוא עורך וחותם על הסכם לצורך רכישת הדירה, והמס על רכישת הדירה משולם בעת הרכישה עבור הקטין ולכן האחרון פטור מלשלם מס כאשר הוא הופך לבגיר.

   כדי לדעת באיזה נכס כדאי להשקיע, הן מבחינת משך הזמן שממנו יהיה אפשר ליהנות מהנכס והן מבחינת התשואה שיפיק, חשוב להסתייע ביועץ השקעות נדל"ן.

   כדאי לערוך את ההסכם לצורך רכישת הדירה באופן נכון וכדי לוודא מהו גובה המס שיש לשלם על רכישת הדירה, חשוב להסתייע בעורך דין לענייני מקרקעין.

   *אנחנו עושים מאמץ לדייק ועדיין יובהר כי כל המופיע באתר Luach-Nadlan אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו חוות דעת או המלצה. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2316781 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף